top of page
 • Wie mag begeleider worden?
  De begeleider moet ingeschreven zijn in Belgë en in bezit zijn van een in België afgegeven identiteitskaart. Hij moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van een voertuig waarmee het praktijkexamen kan worden afgelegd. Hij mag de laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen.
 • Moet een leerling-bestuurder eerst zijn theorie behaald hebben voordat zijn begeleider het vormingsmoment mag volgen?
  Nee, een begeleider kan het vormingsmoment volgen ongeacht de leerling-bestuurder het theoretisch examen heeft afgelegd.
 • Moet de leerling bestuurder het vormingsmoment volgen?
  De leerling bestuurder is niet verplicht om het vormingsmoment te volgen, maar we raden aan om dit toch te doen.
 • Moet ik mij vooraf inschrijven?
  Ja, u moet zich vooraf inschrijven. Wij moeten de begeleiders vooraf aanmelden. Daarnaast moeten wij aan de Vlaamse overheid online een aanwezigheidslijst bezorgen. De overheid heeft ook bepaalt dat de groepen niet te groot mogen zijn. Wij moeten een overzicht kunnen houden van het aantal deelnemers. Sommige locaties zijn beperkt qua aantal zitplaatsen/toelating brandveiligheid.
 • Hoe kan ik mij inschrijven?
  Online, door op het datum van het vormingsmoment te klikken en het online formulier in te vullen. Per mail, door een mail te sturen naar info@rijopleiding-antwerpen.be. Voor een inschrijving hebben wij volgende gegevens nodig: Naam & achternaam Adres GSM Geboortedatum Rijksregisternummer Email
 • Hoe kan ik twee begeleiders inschrijven? Per bestelling kunnen online maar de gegevens van een begeleider ingevoerd worden (online formulier).
  Per bestelling kunnen online maar de gegevens van 1 begeleider ingevuld worden (online formulier). Oplossing: - U kan 2 bestellingen plaatsen voor elke begeleider apart. of - U kan een mail sturen met de gegevens van de 2 begeleiders naar info@vormingsmoment-antwerpen.be (naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, GSM nummer, Email). Indien u via overschrijving ("Manual payment") wenst te betalen kan u een overschrijving doen met vermelding van de namen van de twee begeleiders.
 • Hoe en wanneer kan ik het vormingsmoment betalen?
  Wij moeten uw betaling voor het vormingsmoment ontvangen hebben. Online kan u kiezen tussen betaling via: Credit card (Visa, Mastercard) Paypal Overschrijving ("Manual Payment")
 • Mijn begeleider heeft het vormingsmoment gevolgd. Mag ik nu onmiddelijk met hem rijden?
  Nee, met het rijgeschiktheidsattest (slagen van theorie) moet je naar de gemeente (waar je bent ingeschreven) om een voorlopig rijbewijs aan te vragen. Eenmaal in het bezit van je voorlopig rijbewijs kan je met je begeleider beginnen oefenen.
 • Mag er nog iemands anders meerijden met mij (leerling) en mijn begeleider?
  De leerling bestuurder mag enkel oefenen met één of beide begeleiders en/of met een erkende rijlesgever. Er mogen dus geen andere personen in de wagen meerijden.
 • Mag een begeleider drinken?
  Nee, de begeleiders mogen niet onder invloed zijn (alcohol / drugs).
 • Hoe lang is het begeleidersattest geldig?
  Het begeleidersattest is 10 jaar geldig.
 • Hoeveel begeleiders mogen op het voorlopig rijbewijs van een leerling vermeld worden?
  Maximum 2 begeleiders.
 • Hoe lang is de minimale oefenperiode?
  De minimale oefenperiode, tijd dat een leerling bestuurder met een begeleider rijdt/oefent is 5 maanden. Let op: Het attest van het vormingsmoment moet minstens 5 maanden voor het praktijk examen gevolgd zijn!
 • Hoe lang is het voorlopig rijbewijs geldig?
  Met vrije begeleiding maximum 36 maanden.
 • Vanaf welke leeftijd mag ik een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen?
  Vanaf 17 jaar en na geslaagd te zijn voor het theorie-examen.
 • Wanneer en waar mag ik oefenen/rijden met een begeleider?
  Enkel in België. Op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf is het niet toegelaten het voertuig te besturen van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags.
 • Mag een begeleider achterin zitten?
  De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.
 • Ik heb een tweeling. Mag ik beiden leren autorijden?
  Ja, een verbod om meerdere kandidaten te leren autorijden binnen hetzelfde jaar is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner.
 • Moet ik voor elke leerling die ik wil opleiden een vormingsmoment volgen?
  Nee, het begeleidersattest is 10 jaar geldig en kan gebruikt worden voor de opleiding van meerdere leerlingen. Let op: je mag niet op een tweede voorlopig rijbewijs als begeleider staan binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs van je vorige leerling. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner.
 • Hoe moet ik mij voorbereiden op het vormingsmoment?
  Het vormingsmoment is geen test of examen. Er is geen extra voorbereiding voor nodig.
 • In welke taal kan ik het vormingsmoment volgen?
  Enkel in het Nederlands.
 • Waar de tweede achteruitkijkspiegel plaatsen?
  De extra achteruitkijkspiegel plaats je rechts naast de vaste achteruitkijkspiegel zodat de begeleider voldoende uitzicht heeft op het verkeer achter en links.
bottom of page