top of page
Datums Vormingsmomenten

Vormingsmoment begeleider

Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 start met een "voorlopig rijbewijs met begeleider", moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het vormingsmoment moet u als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben in is 10 jaar geldig.

Vormingsmoment

Het vormingsmoment voor begeleiders wordt opnieuw ingevoerd, nadat het tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al verplicht was. Heeft u het vormingsmoment in die periode bij ons al gevolgd? Dan moet u het niet opnieuw volgen. U moet wel het papieren begeleidersattest, dat u na het vormingsmoment ontving, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Bent u het begeleidersattest kwijt? Stuur ons een mail met u naam en wanneer u het vormingsmoment heeft gevolgd. Dan sturen wij u per mail een duplicaat toe.

Tijdens het vormingsmoment krijgt de begeleider praktische tips om het leer- en oefenproces met zijn leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken en komen de laatste wijzigingen aan de wegcode aan bod. Het vormingsmoment is geen examen of test van de kennis van de wegcode.​

De prijs voor het vormingsmoment bedraagt 20 euro per begeleider (officieel tarief vastgelegd

door de Vlaamse overheid). De leerling - bestuurder is niet verplicht dit vormingsmoment te volgen en mag gratis deelnemen.

Driving Lesson
Momenteel geen evenementen

Ook verkrijgbaar bij het boeken van een vormingsmoment:

STARTERSPAKKET

boek + spiegel + L

Branding

Starterspakket bestaande uit het handige praktijkboek 

"Rijbewijzer", de verplichte tweede achteruitkijkspiegel voor de begeleider als ook een elektrostatisch 'L' - kenteken dat eveneens verplicht is.

SPIEGEL

met zuignap

Read More >

Naast de gewone achteruitkijkspiegel moet zich binnen in het voertuig verplicht een tweede achteruitkijkspiegel bevinden die de begeleider in staat stelt voldoende zicht te hebben op het verkeer achter en links.

De spiegels op de zonneklep maken dit niet mogelijk en kunnen daarom ook niet aanvaard worden.

Je auto van categorie B moet bovendien verplicht voorzien zijn van een ‘L’ - kenteken. 

PRAKTIJKBOEK

"Rijbewijzer"

In "Rijbewijzer" het praktijkboek voor het 

autorijbewijs maak je als leerling en begeleider uitgebreid kennis met de verschillende leerdoelen.

Het praktijkboek ondersteunt leerlingen en hun 

begeleider(s) tijdens het oefenproces met oefeningen op maat, informatie en praktische tips over het rijden en de examens.

'Rijbewijzer' is uitgegeven door het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

L-KENTEKEN

elektrostatisch

Je auto van categorie B moet verplicht voorzien zijn van een ‘L’ - kenteken. 

Dit 'L' - kenteken is elektrostatisch en laat geen kleefresten achter.

Het 'L' - kenteken kan gemakkelijk geherpositioneerd en verwijderd worden.

Daarnaast moet aan de binnenzijde van de voorruit verplicht een tweede achteruitkijkspiegel worden geplaatst voor de begeleider.

Het vormingsmoment biedt een unieke gelegenheid om rijschoollesgevers en begeleiders dichter bij elkaar te brengen, als partners die mekaar aanvullen.

Het doel is dat de begeleiders het leerproces van hun leerling en kandidaat-bestuurder beter begrijpen en praktische tips ontvangen om de oefenperiode beter aan te pakken.

Samen voor vaardige, veilige en respectvolle bestuurders.

Driving Lesson

Over ons

Rijscholen en opleidingscentra in het Vlaamse Gewest dienen te beantwoorden aan strenge regels die vastgelegd zijn door de Vlaamse overheid en zetten deskundige lesgevers in die de kwaliteit van de opleidingen garanderen. 

De vormingsmomenten worden gegeven door zelfstandig gebrevetteerde lesgevers Brevet II, die tevens ook rijinstructeur bij Erkende Autorijschool zijn.

Zij zijn erkend door de Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit & Openbare Werken

om dit vormingsmoment te geven en bevoegd om het officieel begeleidersattest op te maken.

Door de drukte in het geven van rijlessen kunnen wij heden nog geen tijd vrijmaken om het vormingsmoment te geven. 

VOORLOPIG RIJBEWIJS MET BEGELEIDER 36M

 • Dit voorlopig rijbewijs is maximum 36 maanden geldig.

 • De leerling bestuurder moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en minimum 17 jaar oud zijn.

 • Een voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je  bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

 • De minimale oefenperiode is 9 maanden. Pas na 9 maanden mag de leerling bestuurder het praktisch examen afleggen.

 • De leerling mag maximum 2 begeleiders opgeven, die allebei in het bezit van een begeleidersattest van minder dan 10 jaar oud moeten zijn en moeten voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.

 • De leerling dient in de auto altijd vergezeld te zijn van een begeleider die vermeld staat op zijn voorlopig rijbewijs. 

 • De leerling mag enkel oefenen en begeleid worden door de ene of de andere of door beide begeleiders en/of door een zelfstandig gebrevetteerde rijinstructeur met uitsluiting van alle andere passagiers.

 • Rijlessen zijn niet verplicht, maar kunnen altijd een extra ondersteuning bieden.

VOORWAARDEN VOOR BEGELEIDER(S)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België en houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.

 • Een begeleider is ten minste 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig om een voertuig van de categorie B te besturen.

 • Een bestuurder die enkel een speciaal aan zijn handicap aangepast voertuig mag besturen, mag niet als begeleider 

 • optreden, behalve indien de leerling aan dezelfde handicap lijdt en eveneens een speciaal aan deze handicap aangepast voertuig bestuurt.

 • De begeleider mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een auto te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.

 • Sinds 1 oktober 2017 moet elke begeleider ook een vormingsmoment volgen bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandig rijinstructeur voor hij een leerling mag begeleiden. Na het vormingsmoment ontvangt de begeleider een begeleidersattest waarmee hij kan worden opgenomen op het voorlopig rijbewijs van de leerling bestuurder.

 • Als begeleider mag je, behalve voor je leerling, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.

 • De keuze van begeleider is zeer belangrijk. Deze persoon, die van de leerling een goede en veilige bestuurder zal maken, dient naast een uitstekende kennis van het verkeersreglement ook over een ruime rijervaring te beschikken.

 • Een goede lesgever vormt een goede leerling.

STAGE-/OEFENVOERTUIG VOORLOPIG RIJBEWIJS 36M

 • De begeleider moet vooraan in het voertuig plaatsnemen.

 • Naast de gewone achteruitkijkspiegel moet zich binnen in het voertuig een tweede achteruitkijkspiegel bevinden die de begeleider in staat stelt voldoende zicht te hebben op het verkeer achter en links.

 • De spiegels, die zich op de achterkant van de zonneklep bevinden, maken dit niet mogelijk en kunnen daarom ook niet aanvaard worden. Als het gaat om een voertuig met een gesloten koetswerk, moet het voertuig voorzien zijn van rechterbuitenspiegels. 

 • Op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen is het voor de leerling niet toegestaan het voertuig te besturen van 22 uur tot 6 uur ’s s'ochtends.

 • Een reglementair L-teken moet achteraan en op een duidelijk zichtbare plaats op het voertuig zijn aangebracht.

 • De leerling bestuurder mag geen commercieel goederenvervoer verrichten en ook geen aanhangwagen trekken. 

interessante links:

Heeft u vragen?

Uw aanvraag werd verzonden!

Door de drukte met rijlessen tijdelijk geen vormingsmomenten

schrijf je nu in!
bottom of page